Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Termen

Door de website http://www.ropoll.nl te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van de materialen (informatie of software) op de website van Aannemersbedrijf Ropoll te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u dat niet:
de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen de software op de website van Aannemersbedrijf Ropoll te decompileren of te reverse engineeren;
eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities uit de materialen te verwijderen; of
de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan te allen tijde door Aannemersbedrijf Ropoll worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, zowel in elektronische als gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Aannemersbedrijf Ropoll worden geleverd op een ‘as is’ basis. Aannemersbedrijf Ropoll geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuken op rechten.
Verder geeft Aannemersbedrijf Ropoll geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval is Aannemersbedrijf Ropoll of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Aannemersbedrijf Ropoll, zelfs indien Aannemersbedrijf Ropoll of een door Aannemersbedrijf Ropoll gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van Aannemersbedrijf Ropoll kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Aannemersbedrijf Ropoll garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Aannemersbedrijf Ropoll kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Aannemersbedrijf Ropoll doet echter geen enkele toezegging om het materiaal bij te werken.

6. Links

Aannemersbedrijf Ropoll heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Aannemersbedrijf Ropoll de site onderschrijft. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is voor eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Aannemersbedrijf Ropoll kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.